Loading...
Att arbeta hos oss 2018-02-07T16:55:36+00:00

Att arbeta på Enaco

Några nyckelord är samarbete och kunskapsutbyte. Vår företagskultur uppmuntrar till att ta tillvara på var och ens styrkor, kompetens och personlighet. Vi lever våra värderingar och är stolta över att arbeta på Enaco. Vi sätter stort värde i att förstå våra kunders behov och utifrån det presentera effektiva, säkra och innovativa lösningar.

Enaco har expertkompetens inom varje område vi erbjuder våra kunder, liksom många andra. Skillnaden som gör skillnaden är våra medarbetares engagemang och passion som de sprider till andra och den kunskap och klokskap som de gärna bidrar med. Den gemensamma drivkraften kommer från intresse, nyfikenhet och förmågan att se nya möjligheter.

Att arbeta hos oss innebär ett självständigt arbete i högt tempo där du är en del av det starka, kunniga och engagerade teamet. Vi arbetar i en miljö med stort mått av frihet under eget ansvar.

Vår företagskultur karakteriseras av öppenhet, målmedvetenhet, affärsmässighet och kundnytta. Kvalitet, ansvar, nytta, effektivitet och frihet bär vi med oss i allt vad vi gör!

Varmt välkommen till oss!

Kontakta Enaco

Phone: +46 8 514 846 00